Logo

PolWoMaths - Shared screen with speaker view
Szajowski Krzysztof
18:26
Czy Pani Profesor ma prezentację na swoim komputerze?
Szajowski Krzysztof
19:17
Widać Panią Profesor, ale nie prezentację-trzeba udostępnić ekran prelegenta.
Joanna Kulaga-Przymus
19:45
Ja widzę wszystko - i prezentację, i prelegentkę.
Magdalena
20:13
Ja też miałam problem na początku z prezentacją, ale po opuszczeniu spotkaniu i ponownym zalogowaniu wszystko działa poprawnie
Ewa
20:56
Ja też widzę zarówno prelegentkę jak i prezentację.